Písanie blogov

Predávajte váš produkt alebo službu vďaka kvalitnému blogovému článku na vašej stránke.

Ľudia dnes veľmi radi získavajú nové a užitočné informácie o témach, ktoré ich nadchýnajú. Doprajte im preto perfektne spracované texty, ktoré zaujmú, inšpirujú, naučia a zároveň vyvedú vašu značku do popredia.

Zamerajte sa na svoju klientelu a dodržujte nasledovnú štruktúru:

Stavte na jednoduchosť – Využívajte slová a vety, ktorým porozumejú všetci. Odborné slová použite, ale v istej miere, aby článok čitateľa po pár vetách neodradil.

Kreativita je kľúčová – Snažte sa zaujať niečím novým a originálnym. Uvoľnite svoje myšlienky, no dajte pozor na neprofesionalitu.

Dbajte na gramatiku a štylistiku – Zanechajte u čitateľa dobrý dojem – budete pôsobiť ako expert.

Analyzujte svoje články – Získate prehľad v tom, aké témy čitateľov najviac zaujímajú. Časom svoje články viete „recyklovať“.

Vytvárajte hodnotu – Nesnažte sa svoj článok iba spropagovať. Dajte mu vašu vlastnú pridanú hodnotu – slová a vety nech majú hlbší význam – čitatelia to veľmi ocenia.

Buďte relevantný, pútavý a osobný, vytvárajte obsah, ktorý je schopný riešiť problémy čitateľov.